Середа, 30 вересня 2020 року 20:28
   Четвер, 24 вересня 2020 року
  № 2020.077.078
 

Головна

Поточний номер
٠ Перша шпальта
٠ Тиждень
٠ Подробиці
٠ Суспільство
٠ Добра скриня

Фоторепортаж
Канівські блоги
Top-NET
Радіо “Канів”
Книгарня

Фотоконкурс
٠ Новий
٠ Архів

Редакція
Реклама
Передплата
Контакти
Безкоштовні оголошення
Де відпочити в Каневі

  Архів номерів

 

РеєстраціяКому ти віриш?
1.Я вірю Вові.
2.Я вірю Петі.
3.Я вірю Віті.
4.Я вірю в Бога.
5.Я вірю собі і своїй родині.
6.Я вже нікому й нічому не вірю.
Результати


Курсы валют на PROext

Про бюджет Степанецької сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік
Автор: від 6 січня 2020 року

ОФІЦІЙНО. СТЕПАНЕЦЬКА ОТГ >>>>>

Рішення Степанецької сільської ради ОТГ Черкаської області від 23.12.2019 № 24-24/VIII «Про бюджет Степанецької сільської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік»

Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26, частини 1 статті 61 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статей 76, 77 Бюджетного кодексу України,  сіль-ська рада вирішила:

1. Визначити на 2020 рік:

- доходи бюджету об'єднаної територіальної громади  у сумі 101 983 642 гривні, у тому числі, доходи загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади  - 101 460 912 гривень та доходи спеціального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади - 522 730 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки бюджету об'-єднаної територіальної громади у сумі  101 983 642 гривні, у тому числі, видатки загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади - 87 298 643 гривні та видатки спеціального фонду бюджету ОТГ - 14 684 999 гривень;

- профіцит за загальним фондом бюджету об'єднаної територіальної громади у сумі 14 162 269 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит за спеціальним фондом бюджету об'єднаної територіальної громади у сумі 14 162 269  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів бюджету об'єднаної територіальної громади у розмірі  100 000 гривень, що становить 0,1 відсотка видатків загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом;

- резервний фонд бюджету об'єднаної територіальної громади у розмірі 150 000 гривень, що становить 0,17 відсотка видатків загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету об'єднаної територіальної громади на 2020 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Делегувати виконавчому комітету Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної громади повноваження приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів трансфертів з державного та місцевих бюджетів у період між сесіями сільради з наступним внесенням змін до рішення про бюджет об'єднаної територіальної громади.

4. Затвердити на 2020 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об'єктів виробничої, комуні-каційної і соціальної інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат бюджету об'єднаної громади на реалізацію міс-цевих/регіональних програм у сумі 18 076 274 грив-ні згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Установити, що в загальному фонді бюджету об'єднаної територіальної громади на 2020 рік:

1) до доходів загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та міжбюджетні трансферти, визначені ст. 97 та 101 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених ст. 69(1) та частиною  першою ст. 71 Бюджетного кодексу України);

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 ст. 15 і част. 1 ст. 72 Бюджетного кодексу України.

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади на 2020 рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені у статті 69(1) Бюджетного кодексу України; 

2) у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 15 та частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2020 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету об'єднаної територіальної громади видатки загального фонду на:

- оплату праці працівників бюджетних установ;

- нарахування на заробітну плату;

- придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів;

- забезпечення продуктами харчування;

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

- поточні трансферти населенню;

- поточні трансферти місцевим бюджетам,

- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;

- оплата послуг з охорони комунальних закладів культури;

- оплату енергосервісу.

9. Доручити сільському голові здійснювати у 2020 році  на конкурсних засадах розміщення тимчасово віль-них коштів бюджету об'єднаної територіальної громади на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

10. Відповідно до ст. 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право виконавчому комітету Степанецької сіль-ської ради об'єднаної територіальної громади отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів, позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету об'єднаної територіальної громади, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів бюджету об'єднаної територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів від дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінан-сів України, до 15 березня 2020 року;

- оприлюднення паспор-тів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

4) взяття бюджетних зобов'язань і здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

5) у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати;

6) у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обгрунтованих лімітів споживання.

12. Якщо після прийняття рішення про бюджет об'єднаної територіальної громади повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у цьому випадку здійснюються за рішенням виконавчого комітету Степанецької сільради об'єднаної територіальної громади, погодженим постійною комісією сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

У межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету об'-єднаної територіальної громади виконавчий комітет Степанецької сільської ради об'-єднаної територіальної громади, за обгрунтованим поданням головного розпорядника бюджетних коштів здій-снює перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі бюджету і в кошторисі, в розрізі економічної класифікації видатків бюджету.

У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів перерозподіл видатків бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення видатків розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним та спеці-альним фондами) здійснюються за рішенням виконавчого комітету Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної громади Черкаської області, погодженим постійною комісією сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально - економічного розвитку, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Передача інших бюджетних призначень або перерозподіл інших видатків бюджету об'єднаної територіальної громади, крім випадків, передбачених цим рішенням, здійснюються за рішенням виконавчого комітету Степанецької сільської ради об'-єднаної територіальної громади Черкаської області, погодженим з постійною комісією сільської ради з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

Забороняється без внесення змін до рішення про бюджет об'єднаної територіальної громади збільшення бюджетних призначень за загальним і спеціальним фондами бюджету об'єднаної територіальної громади на:

- оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видат-ків;

- видатки за бюджетними програмами, пов'язаними з функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими бюджетними програмами.

Надати право виконавчому комітету Степанецької сільської ради об'єднаної територіальної громади вносити зміни до переліку об'єктів і заходів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку, екологічного податку, грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, переліку місцевих програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів бюджету об'єднаної територіальної громади, у межах та із зміною обсягів загального та спеціального фондів.

13. Встановити, що відповідно до розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом України, з бюджету об'єднаної територіальної громади здійснюються видатки на:

- співфінансування оплати медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, що надають первинну  медичну допомогу, які належать територіальній громаді або є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних рад;

- місцеві програми розвитку й підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, які належать територіальній громаді або є об'єктами права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні районних рад, і місцеві програми надання населенню медичних послуг;

14. Делегувати Канівській районній раді повноваження, що стосуються здійснення со-ціальних виплат, пільг, субсидій і допомог, визначених підпунктом "б" пункту 4 частини першої ст. 89, підпунктом "а" пункту 4 частини першої ст. 90 Бюджетного кодексу України, обласними програмами соціального захисту, що здійснюються за рахунок трансфертів із державного та обласного бюджетів.

15. Делегувати Канівській районній раді за рахунок міжбюджетних трансфертів із бюджету об'єднаної територіальної громади повноваження щодо:

до 1 квітня 2020 року:

- надання медичних послуг, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, що надають вторинну медичну допомогу, та місцеві програми надання населенню медичних послуг;

із 1 квітня 2020 року:

- співфінансування оплати медпослуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, для покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров'я, що надають вторинну медичну допомогу;

- місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я, що надають вторинну медичну допомогу, і місцеві програми надання населенню медичних послуг.

16. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2020 року.

17. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною.

18. Виконкому Степанецької сільської ради об'єднаної громади оприлюднити це рішення в десятиденний строк із дня його прийняття у газеті "Дніпрова Зірка".

19. Відповідно до статей 29 та 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 16 статті 66 Бюджетного кодексу України встановити норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності підприємствами комунальної власності об'єднаної територіальної громади у розмірі 30 % чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень до загального фонду бюджету об'єднаної територіальної громади.

Підприємства комунальної власності об'єднаної територіальної громади сплачують частину чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності 2019 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2020 році, у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

20. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування фінансів, бюджету і соціально-економічного розвитку.

Олександр ЯРЕМЕНКО, сільський голова

Із додатками до рішення можна ознайомитись на офіційному сайті Степанецької територіальної громади.

 

14 вересня
>> Основные характеристики и качества качественного табака для кальяна
Далі...

>> Как старый грузовик помог пенсионеру улучшить свой доход и качество жизни
Далі...

1 вересня
>> Добротную, качественную, стильную одежду носить одно удовольствие
Далі...

29 серпня
>> Що таке локалізація сайту та чим цей процес відрізняється від звичайного перекладу?
Далі...

14 серпня
>> Кальяны в Днепре
Далі...

19 липня
>> На что обратить внимание, при выборе детского рюкзака?
Далі...

14 липня
>> Як оформити куточок настрою для дошкільнят і молодших школяриків?
Далі...

30 червня
>> Паховая грыжа: виды, причины возникновения и методы лечения
Далі...

29 червня
>> Як купити дитячий одяг: поради батькам
Далі...

23 червня
>> Система Joker – решение для ограниченных пространством торговых площадей
Далі...

18 червня
>> Зачем нужен уксус для риса в суши?
Далі...

5 червня
>> ПРОКТОНИС: мазь от геморроя. Инструкция и использование
Далі...

28 травня
>> Преимущества вакуум регуляции
Далі...

>> Бренды автоэмалей: что рекомендуют профессионалы?
Далі...

>> История кофе: как напиток из провинции Эфиопии завоевал мир
Далі...

20 квітня
>> Автобагажники на крышу: Как путешествовать на машине с комфортом
Далі...

17 квітня
>> Профессиональный ремонт кондиционера авто
Далі...

12 березня
>> Лучшие квесты Днепра: ТОП-5 квеструмов куда стоит сходить
Далі...  © ПП “Канівська Пресс-група”
  © Концепція дизайну:
      ПП “Канівська Прес-група”
  © Дизайн, розробка сайту:
      РА “РЕКЛАМЕРА”“ДНІПРОВА ЗІРКА”  
офіційна громадсько-політична газета   
м.Канева і Канівського району.  
Заснована 17 квітня 1921 року.  

Матеріали, надруковані в канівському тижневику “Дніпрова Зірка”  
є власністю видавця, захищені міжнародним і українським   
законодавством і не можуть бути відтворені у будь-якій формі   
без письмового дозволу видавця.  
При використанні наших публікацій посилання на газету обов’язкове.  
© Дніпрова зірка